Showing posts with label SISINDIRAN. Show all posts
Showing posts with label SISINDIRAN. Show all posts

ISTILAH NU SOK AYA DI SUNDA

thumbnail
JANGJAWOKAN ISTILAH NU SOK AYA DI SUNDA Jangjawokan téh nyaéta mantra anu ...

ARTI SISINDIRAN YANG ADA DI JAWA BARAT

thumbnail
SISINDIRAN: RARAKITAN, PAPARIKAN, WAWANGSALAN ARTI SISINDIRAN DI YANG ADA DI JAWA BARAT ...

SISINDIRAN BERBAHASA ARAB

thumbnail
SISINDIRAN BERBAHASA ARAB Bilatun itu lantai Zujajatun itu kaca Bila anda ingin pandai Ha...