Pantun - Sisindiran Idul Fitri

Pantun - Sisindiran Idul Fitri
Pantun - Sisindiran Idul Fitri


====================================================
ngaborong doran jeung hayam
diparaban sampeu atah
wilujeng boboran siam
mugi urang wangsul fitrah
====================================================

boh bilih ngical kalapa
candakna nganggo carangka
boh bilih kalindih murka
muga kersa ngahampura
====================================================
boh bilih ka Sukajadi
ulah hilap meser roti
boh bilih kalangsu dengki
muga kersa ngamaklumi
====================================================
salami di Sukajadi
teu ningalkeun kuring salat
Salami urang pahiri
urang silih pundut maaf
====================================================
lamun kuda mirip itik
loba jalma lalumpatan
salami urang kumelip
tangtos seueur kalepatan
====================================================
cecendet mande kiara
dijualan make panci
mugi kersa ngahampura
kuring kungsi ingkar janji
====================================================
mun cecendet mande kiara
gera cokot hiji-jiji
mugi kersa ngahampura
kuring kungsi nganyenyeri
====================================================
mun indit ka Sukmanah
ulah poho ka Pa Lurah
mugi anjeun jembar manah
sabab kuring niat pasrah
====================================================
hirup kumbuhna manusa
tangtu kungsi haramjadah
kuring pasrah tumarima
laku lampah teu merenah
====================================================
meuli kacu ejeung gincu
mawana bari disuhun
rumasa ngagugu nafsu
matak kuring nyuhun ampun
====================================================
mun indit ka Ujungberung
bari mawa awi tali
rumasa kungsi ngaberung
mugi Gusti kersa nampi
Pantun - Sisindiran Idul Fitri Rating: 4.5 Diposkan Oleh: deni yusuf

No comments:

Post a Comment