PIWURUK

PIWURUK
PIWURUK


Poe salasa tumpak kuda
kuda paninggalan walanda
urang mah urang sunda
atuh pake basa sunda

 ====================================================

kangkung diasakan ku randa
ngeunah pisan rasana
angklung teh asli ti sunda
kuring nu bogana

  ====================================================
aya pawang buhaya
pawangna ulin ka persia
kudu nyaah kana budaya
bisi dicolong ku malaysia

  ====================================================

hayang ulin ka gunung gede
di gunung aya buhaya
urang sunda sing harade
sing nyaah kana budaya

 ==================================================== 

ulin ka jalan juanda
sawaktos bulan puasa
mun ngaku urang sunda
tong poho kana basa

  ====================================================

aya jalma teu boga alis
sabab getol dikerokna
neng geulis tong gumeulis
sabab rujit nenjona

  ====================================================

baju teh apan disewakeun
disewakeun ku indung sia
basa sunda sok atuh gunakeun
saeuncan diaku ku malaysia

  ====================================================
aya huma dekeut situ
eta huma nu bogana randa
naha urang sunda teh kitu
alim nyarios ku basa sunda
  ====================================================

majar maneh rek ka huma
ka cai ngajingjing kendi
majar maneh rek karunya
lila-lila nganyeyeri

  ====================================================
paingan cacing barijil
halodo katinggang hujan
paingan teu genah cicing
kabogoh aya nu neang

  ====================================================

baju hejo dibulao
kembangna katuncar maur
seubeuh nenjo ti bareto
geus gede dikawin batur

  ====================================================

Majar maneh cengkeh koneng
kulit peuteuy dina waru
Majar maneh lengkeh koneng
kulit beuteung meuni nambru

  ====================================================

ka Bandung kuring ka bandung
sukajadi keur marema
kaduhung kuring kaduhung
heunte jadi ka manehna

  ====================================================

kamana ngaitkeun kincir
sakieu panas poena
kamana ngaitkeun pikir
sakieu panas hatena

  ====================================================
cau ambon dikorangan
korangna ka pipir-pipir
manehna ambon sorangan
urangna teu mikir-mikir

  ====================================================

samping hideung dina bilik
kumaha nuhurkeunnana
abdi nineung ka nu balik
kumaha nuturkeunnana

  ====================================================
diputer-puter paseukna
ari pek beunang talina
diincer-incer lanceukna
ari pek meunang adina

 ==================================================== 

itu gunung ieu gunung
gunungna gunung arjuna
itu pundung ieu pundung
pundungna bet duanana

 ==================================================== 

aya oplet maju ngidul
kuring wawuh ka supirna
diajar teh ulah ngedul
bisi kaduhung ahirna

  ====================================================

Majar maneh nganyam samak
neukteukkan bari motongan
majar maneh neang anak
ngadekeutan popotongan

  ====================================================
kuma suling kuma suling
suling teh ngan silung wae

Kuma kuring kuma kuring
kuring teh ngan bingung wae

  ====================================================

Aya hiji balon rek bitu
sabab kagencet ku buhaya
naha urang sunda teh kitu
mopohokeun kana budaya

 ====================================================
Aya jalma teu boga banda
sadayana tos dipasihkeun
angklung teh ti tatar sunda
naha urang bet mopohokeun

  ====================================================

ulin ka laut banda
naha jadi nalangsa
kuring teh urang sunda
kuring nyaah kana basa

  ====================================================

di kebon sato aya panda
panda ngahakan kangkung
budayakeun budaya sunda
bilih lapur kawas angklung

  ====================================================

kamari ulin ka samarinda
trus nyimpang ka bima
kuring mah da urang sunda
nyebat ka indung teh emak
  ====================================================

diluhur aya bandera
bandera gambar panda
naha kuring kudu era

pan ieu teh basa sunda
PIWURUK Rating: 4.5 Diposkan Oleh: deni yusuf

No comments:

Post a Comment